1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kế toán
 5. Thu công nợ

Thu công nợ

Xem phiếu thu sau khi lập phiếu thu

 • Nhân viên kế toán sẽ lập phiếu thu khi khách hàng thanh toán nợ
 • Phần mềm tự động cập nhật công nợ cuối kỳ
  1. Sau khi lập phiếu thu từ hóa đơn, vào mục phiếu thu để kiểm tra
  2. Danh sách các phiếu thu
  3. Tạo mới phiếu thu

  Giao diện phiếu thu

  Kiểm tra thông tin của phiếu thu, in phiếu thu nếu cần, có thể chèn file kèm với phiếu thu

  Tạo mới phiếu thu

  Bấm vào để tạo mới, có 2 loại phiếu thu để tạo mới:

  Phiếu thu tổng các hóa đơn cho nha khoa
 • – Thay gì phải chọn từng hóa đơn để lập phiếu thu, tạo mới phiếu thu sẽ chọn cùng lúc nhiều hóa đơn để thanh toán.
 • – Tuy nhiên thanh toán tất cả các hóa đơn sẽ không có chiết khấu, thanh toán từng hóa đơn nếu có chiết khấu.
  1. Thông tin của nha khoa và thời gian lập phiếu thu
  2. Ghi nội dung thu và chọn hình thức thu cho phiếu thu
  3. Tổng số tiền thu của phiếu thu
  4. Xác nhận và kiểm tra lại các hóa đơn cần lập phiếu thu
  5. Nếu đơn hàng thanh toán chưa hết,phần mềm sẽ hiển thị số tiền đã thành toán và số tiền còn lại chưa thanh toán của phiếu thu
  6. Kiểm tra lại thông tin của phiếu thu và lưu
  Phiếu thu cho nội bộ

 • – Dành cho nội bộ, dễ dàng cho việc quản lí tài chính.
 • – Điền thông tin vào phiếu thu nội bộ, kiểm tra lại thông tin và lưu phiếu thu