Tính năng

Quản lý lịch hẹn

Đơn hàng số. Phân công sản xuất. Quản lý Sản xuất. Quản lý Lịch Giao Hàng

Quản lý Tài chính

Nhanh, chính xác khi xuất hoá đơn. Quản lý chi phí - Kho vật liệu. Báo cáo tổng hợp

Chăm sóc Bệnh nhân

Số hoá hồ sơ và bệnh án bệnh nhân. Tự động nhắn tin/ email chăm sóc bệnh nhân. Cổng thông tin dành cho bệnh nhân. Gởi thông tin ưu đãi, khuyến mãi đến bệnh nhân

Quản lý chuỗi phòng khám

Theo dõi chất lượng dịch vụ. Theo dõi doanh số. Công cụ truy vấn dữ liệu