1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kế toán
 5. Bảng giá khách hàng

Bảng giá khách hàng

Vào phần nha khoa. Phần bảng giá sẽ nằm trong phần chi tiết của nha khoa.

 1. Phần tìm kiếm sản phẩm
  • Nhập tên sản phẩm muốn tìm. Sẽ hiển thị tên sản phẩm cùng với giá chuẩn và giá điều chỉnh.
 2. Giá chuẩn
  • Giá mặc định cho từng sản phẩm.
 3. Giá điều chỉnh
  • Tùy theo mỗi nha khoa sẽ có giá khác nhau. Điều chỉnh giá cho phù hợp với nha khoa.
Nếu nha khoa có thay đổi giá. Lưu giá mới sao khi thay đổi