Báo cáo - Tổng hợp

Theo dõi chất lượng dịch vụ - Phần mềm quản lý Labo

Theo dõi chất lượng dịch vụ

Các báo cáo thống kê tỷ lệ hàng lỗi, hàng phải làm lại theo thời gian, theo loại sản phẩm ... giúp Labo có đánh giá thường xuyên chất lượng sản phẩm của mình và có kế hoạch cải tiến.
Giao hàng đúng kế hoạch cũng là một tham số quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, kết quả đánh giá từ khách hàng thông qua DentalSO cũng là công cụ hiệu quả trong việc khảo sát và nắm bắt nhu cầu thị trường.

Theo dõi doanh số

Dental Lab Online cung cấp nhiều mẫu báo cáo hữu ích cho việc theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch.

Theo dõi doanh số - Phần mềm quản lý Labo
Công cụ truy vấn dữ liệu - Phần mềm quản lý Laho

Công cụ truy vấn dữ liệu

Bên cạnh các báo cáo, Phần mềm quản lý Labo online còn cung cấp cho người dùng công cụ truy vấn dữ liệu linh hoạt, trực quan.

Dùng thử Ngay Hôm Nay!