Điều khoản sử dụng

Chúng tôi là Công ty Phần mềm Tầm Nhìn(Chuyên xây dựng và cung cấp các giải pháp về “Mobile app“, “Web app” và “Desktop app“), có địa chỉ tại 215/167 Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Dịch vụ Người dùng (Điều khoản của Chúng tôi), Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@dentalso.comDentalSo có ba nhóm người dùng khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm được sử dụng:

Chúng tôi đề cập đến ba nhóm người dùng này một cách gọi chung là “Người dùng” hoặc “Bạn” có thể sử dụng các mục đích của các Điều khoản này. Bất kể bạn là nhóm Người dùng nào, các Điều khoản này tạo ra một thỏa thuận pháp lý trực tiếp giữa bạn và DentalSo.com, và giải thích các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành của địa phương để cung cấp cho bạn thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Trang web sau khi có bất kỳ cập nhật nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

1. ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI

1.1 Chung: Để sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn phải có, và tuyên bố và bảo đảm rằng bạn, ít nhất 16 tuổi và có thẩm quyền đồng ý với các Điều khoản này. Nếu trước đây DentalSo.com đã cấm bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web.

1.2 Khu vực: Các Điều khoản này được áp dụng cho Người dùng bên ngoài Việt Nam. Nếu bạn ở Việt Nam, các điều khoản có sẵn tại  áp dụng cho bạn.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG

2.1 Đăng ký tài khoản và bảo mật: Để truy cập Dịch vụ và Trang web, bạn phải đăng ký tài khoản DentalSo.com bằng cách tạo tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và hiện tại về bản thân bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn được bảo mật và an toàn. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có thể cho rằng mọi thông tin liên lạc chúng tôi nhận được trong tài khoản của bạn đều do bạn thực hiện. Nếu bạn là chủ sở hữu hóa đơn, quản trị viên hoặc nếu bạn đã xác nhận bằng văn bản rằng bạn có quyền đưa ra quyết định thay mặt cho Khách hàng (“Quản trị viên Tài khoản“), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền ra quyết định thay mặt của Khách hàng và đồng ý rằng DentalSo.com có quyền dựa vào hướng dẫn của bạn.

2.2 Sử dụng tài khoản trái phép: Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi tại contact@dentalso.com nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của bạn và giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. DentalSo.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc phí luật sư nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù có hoặc không có kiến ​​thức và/hoặc ủy quyền của bạn, và bất kể bạn có có hoặc không khuyên chúng tôi sử dụng trái phép như vậy. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và luật sư Các khoản phí mà DentalSo.com hoặc bên thứ ba phải chịu do người khác sử dụng tài khoản của bạn. Trong trường hợp Quản trị viên tài khoản hoặc Khách hàng mất quyền truy cập vào tài khoản hoặc yêu cầu thông tin về tài khoản, DentalSo.com có quyền yêu cầu từ Quản trị viên tài khoản hoặc Khách hàng bất kỳ xác minh nào cần thiết trước khi khôi phục quyền truy cập hoặc cung cấp thông tin về tài khoản đó trong tùy ý của nó.

3. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ và trang web được DentalSo.com sở hữu và vận hành và chứa các tài liệu (bao gồm tất cả phần mềm, thiết kế, văn bản, tài liệu biên tập, văn bản thông tin, hình ảnh, hình minh họa, clip âm thanh, video clip, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác, và tên, logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ) có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ các tài liệu do DentalSo.com và các đối tác cung cấp, cũng như các nguồn khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam, các điều khoản của hiệp ước quốc tế, nhãn hiệu dịch vụ và luật sở hữu trí tuệ khác. Dịch vụ và trang web cũng được bảo vệ như một tác phẩm tập thể hoặc biên soạn theo bản quyền của Việt Nam và toàn cầu cũng như các luật và hiệp ước khác. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các bản quyền hiện hành và các luật khác, cũng như mọi thông báo hoặc hạn chế bản quyền bổ sung có trong Dịch vụ và Trang web. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ và Trang web đã được DentalSo.com và những người khác phát triển, biên soạn, chuẩn bị, sửa đổi, lựa chọn và sắp xếp thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được phát triển và áp dụng thông qua việc tiêu tốn thời gian, công sức và tiền bạc đáng kể tài sản trí tuệ có giá trị của DentalSo.com và những người khác. Bạn đồng ý thông báo cho DentalSo.com ngay lập tức khi biết về bất kỳ khiếu nại nào về việc Dịch vụ và Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền hợp đồng, luật định hoặc pháp luật thông thường khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên hoặc thông qua Dịch vụ và Trang web đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai và các quy định truyền thông và đạo luật.

4. NỘI DUNG VÀ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1 Nội dung người dùng và Nội dung gửi trên Dịch vụ: Dịch vụ cho phép bạn tạo các tác vụ và gửi thông tin, văn bản, tệp và các tài liệu khác có liên quan (gọi chung là Nội dung người dùng trực tuyến) và chia sẻ Nội dung người dùng đó với người khác. Nội dung người dùng được gửi hoặc có sẵn cho Dịch vụ tuân theo các điều khoản sau:

4.1.1 Nội dung người dùng miễn phí: Người dùng miễn phí duy trì quyền sở hữu Nội dung người dùng mà họ gửi tới Dịch vụ (Nội dung người dùng miễn phí trên mạng). Bằng cách gửi Nội dung người dùng miễn phí, Người dùng miễn phí cấp cho DentalSo.com giấy phép truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền tải và hiển thị Nội dung người dùng miễn phí đó, được Chính sách quyền riêng tư của DentalSo.com cho phép, bao gồm cả nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong đức tin tốt để tuân thủ quy trình pháp lý. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng miễn phí nào trên Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này hoặc điều đó có thể bị phản đối theo quyết định riêng của DentalSo.com.

4.1.2 Nội dung người dùng đăng ký trên Dịch vụ: Nội dung được đăng ký cho Dịch vụ bởi Người đăng ký (Nội dung người dùng của tài khoản Đăng ký) được Khách hàng sở hữu và kiểm soát như được nêu trong phần giới thiệu về các Điều khoản này và Thỏa thuận khách hàng, ngoại trừ đối với Nội dung người dùng đăng ký do sinh viên gửi theo Thỏa thuận khách hàng với một tổ chức giáo dục (Sinh viên nội dung trực tuyến). Nội dung sinh viên như vậy thuộc sở hữu của sinh viên chứ không phải tổ chức giáo dục. DentalSo.com duy trì giấy phép hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng (ngoại trừ liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp của mình) để truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền, lưu trữ và hiển thị Nội dung người dùng của người đăng ký cho các mục đích hạn chế sau: (I) để duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ; (II) để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ; (III) để điều tra khi chúng tôi có niềm tin tốt hoặc đã nhận được khiếu nại cáo buộc rằng Nội dung người dùng của người đăng ký đó vi phạm Thỏa thuận khách hàng hoặc các Điều khoản này; (IV) để tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận khách hàng và Nguyên tắc thực thi pháp luật của chúng tôi; và (V) như được quy định khác trong Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi hoặc được Khách hàng cho phép rõ ràng bằng văn bản.

4.2 Phản hồi trên trang web: Trang web có thể có một số tính năng nhất định cho phép bạn gửi nhận xét, thông tin và các tài liệu khác (gọi chung là Phản hồi phản hồi) cho DentalSo.com và chia sẻ Phản hồi đó với người dùng khác hoặc công chúng. Bằng cách gửi Phản hồi thông qua Trang web, bạn cấp cho DentalSo.com giấy phép truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền, lưu trữ và hiển thị Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào (kể cả trong lời chứng thực hoặc các tài liệu tiếp thị DentalSo.com khác và khi cần làm như vậy theo luật hoặc với thiện chí tuân thủ quy trình pháp lý.). Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Phản hồi nào được đăng trên các diễn đàn công cộng vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

4.3 Nội dung người dùng và đại diện phản hồi: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có tất cả các quyền bắt buộc để gửi Nội dung và Phản hồi của Người dùng mà không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Bạn hiểu rằng DentalSo.com không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với Nội dung người dùng hoặc Phản hồi và bằng cách sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng hoặc Phản hồi từ những người dùng khác gây khó chịu, không chính xác, không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc phản đối khác. Cũng xin lưu ý rằng Nội dung và Phản hồi của Người dùng có thể chứa lỗi đánh máy, lỗi vô ý khác hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ DentalSo.com vô hại cho tất cả các khiếu nại phát sinh từ Nội dung người dùng hoặc Phản hồi bạn gửi qua Dịch vụ và/hoặc Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền các tranh chấp đó, và trong mọi trường hợp, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

5. GIẤY PHÉP VÀ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG

5.1 Giấy phép của bạn: Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ cho mục đích sử dụng nội bộ của bạn (hoặc, cho Người đăng ký, sử dụng được Khách hàng ủy quyền) và chỉ theo cách tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng cho bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web, bao gồm Chính sách quyền riêng tư của DentalSo.com và các Điều khoản này. DentalSo.com có thể thu hồi giấy phép này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình.

5.2 Chấp nhận sử dụng: Tất cả Người dùng phải tuân thủ các quy tắc sau đây về việc sử dụng Dịch vụ và Trang web được chấp nhận. Sự gián đoạn của Dịch vụ. Bạn có thể không:

Sự gián đoạn của Dịch vụ. Bạn có thể không:

Sử dụng sai dịch vụ và trang web. Bạn không được sử dụng Dịch vụ và Trang web để thực hiện, quảng bá hoặc hỗ trợ:

Tiêu chuẩn nội dung người dùng trong dịch vụ và trang web. Bạn không được đăng bất kỳ Nội dung người dùng nào trên Dịch vụ hoặc Trang web:

Vi phạm Mục 5. Ngoài các biện pháp khắc phục khác có thể có cho chúng tôi, DentalSo.com có quyền thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào mà họ thấy cần thiết, bao gồm đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập Dịch vụ hoặc Trang web của bạn. và không có trách nhiệm đối với DentalSo.com nếu bạn không tuân thủ các quy tắc trong Phần 5 này hoặc nếu theo quyết định riêng của DentalSo.com, hành động đó là cần thiết để ngăn chặn sự gián đoạn Dịch vụ hoặc Trang web cho người dùng khác. Nếu bạn là Người đăng ký, DentalSo.com có quyền thông báo cho (các) Quản trị viên tài khoản khách hàng hoặc đại diện khách hàng khác về bất kỳ vi phạm các Điều khoản này.

6. RIÊNG TƯ

Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu chúng tôi thu thập từ và về bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản này.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Nếu chúng tôi không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu, đó là kết quả có thể thấy trước do chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc do sơ suất của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không lường trước được. Mất mát hoặc thiệt hại là có thể thấy trước nếu đó là hậu quả rõ ràng của vi phạm của chúng tôi hoặc nếu đó là một lệnh đã được chấp nhận. Chúng tôi cũng chỉ cung cấp Dịch vụ và Trang web để sử dụng nội bộ của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh dựa trên việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào Dịch vụ và Trang web. Chúng tôi không nhóm trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, nơi chúng tôi sẽ làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc do sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, vì gian lận hoặc xuyên tạc gian lận và vi phạm các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến Dịch vụ và Trang web.

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Dịch vụ và Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào mà bạn đặt vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn.

8. VIRUSES

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và độ chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và để duy trì phương tiện bên ngoài Dịch vụ và Trang web để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

9. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA VÀ DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB

Dịch vụ và trang web có thể cung cấp (1) thông tin và nội dung do bên thứ ba cung cấp; (2) liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, chẳng hạn như người bán hàng hóa và dịch vụ; và (3) các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được bán trực tiếp cho bạn. DentalSo.com không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về (I) bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó, (II) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong các trang web hoặc tài nguyên này, hoặc (III) mọi thực tiễn xử lý thông tin hoặc thực tiễn kinh doanh khác của các nhà khai thác của các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng DentalSo.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ trang web hoặc tài nguyên được liên kết nào. Các tương tác của bạn với các bên thứ ba như vậy sẽ bị chi phối bởi các điều khoản riêng về dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba và bất kỳ điều khoản tương tự nào khác.

10. SỬA ĐỔI

DentalSo.com bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ và Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng DentalSo.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ và Trang web.

11. LUẬT ÁP DỤNG

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này, và chủ đề và sự hình thành của chúng, được điều chỉnh bởi luật pháp Ireland. Tuy nhiên, nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, bạn sẽ được hưởng lợi và nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia nào tại APAC hoặc UAE, bạn có thể được hưởng lợi từ bất kỳ điều khoản bắt buộc nào và các quyền hợp pháp có sẵn cho bạn dưới, pháp luật của nước đó. Không có gì trong các Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa trên bất kỳ quy định bắt buộc nào của pháp luật địa phương và các quyền hợp pháp.

Bạn có thể liên hệ với DentalSo.com theo địa chỉ tranh chấp contact@dentalso.com nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ. Bạn và DentalSo.com sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, câu hỏi hoặc bất đồng trực tiếp nào thông qua tham vấn và đàm phán thiện chí, là điều kiện tiên quyết để một trong hai bên khởi kiện hoặc hình thức khiếu nại khác. Nếu chúng tôi không đạt được giải pháp theo thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ khi giải quyết tranh chấp không chính thức, đến mức được luật pháp hiện hành cho phép, tất cả các tranh cãi, tranh chấp, yêu cầu, tính, khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động giữa bạn và DentalSo.com phát sinh từ, dưới hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ được đệ trình lên khu vực tài phán độc quyền của tòa án Ireland. Tuy nhiên, nếu bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia châu Âu, quốc gia APAC hoặc UAE nào khác, bạn cũng có thể tiến hành tố tụng tại quốc gia đó.

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Không pháp lý: Nếu chúng tôi không khăng khăng rằng bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của chúng tôi đối với bạn hoặc nếu chúng tôi trì hoãn việc đó, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ các quyền đó và sẽ không có nghĩa là bạn làm không phải tuân thủ nghĩa vụ của bạn. Nếu chúng tôi từ chối sự thất bại hoặc vi phạm của bạn, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động từ bỏ bất kỳ lỗi vi phạm nào trong tương lai của bạn.

12.2. Tính pháp lý: Mỗi đoạn của các Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ trong số họ là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các đoạn còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

12.3. Mục thêm: Các phần tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

12.4 Thông báo: Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua e-mail, đăng thông báo trên Dịch vụ và Trang web hoặc bất kỳ phương pháp nào khác mà chúng tôi chọn và thông báo như vậy sẽ có hiệu lực trong công văn. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi, nó sẽ có hiệu lực khi nhận được và bạn phải sử dụng địa chỉ email hoặc địa chỉ sau: (1) DentalSo.com, 215/167 Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc (2) contact@dentalso.com.