Chăm sóc Bệnh nhân

Số hoá hồ sơ và bệnh án bệnh nhân

Sử dụng hồ sơ nha khoa điện tử là xu hướng của nha khoa hiện đại. Số hoá hồ sơ giúp nha khoa mang lại nhiều lợi ích hơn cho bệnh nhân. Ứng dụng DentalSO được thiết kế an toàn, bảo mật trên nền tảng Cloud. Tất cả thông tin, hình ảnh của bệnh nhân được lưu trữ an toàn.

Tự động nhắn tin/ email chăm sóc bệnh nhân

Tuỳ vào hồ sơ điều trị và thông tin của mỗi bệnh nhân, ứng dụng sẽ tự động gởi các thông tin phù hợp: 1. Nhắc bệnh nhân 1 ngày trước lịch hẹn điều trị 2. Gởi thông tin hướng dẫn sau điều trị 3. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật ...

Cổng thông tin dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cũng có thể xem lịch hẹn của mình trên cổng thông tin dành cho bệnh nhân. Ngoài ra, các chức năng về tra cứu bảo hành, đánh giá chất lượng dịch vụ của Nha khoa ... cũng được tích hợp trên cổng thông tin này.

Gởi thông tin ưu đãi, khuyến mãi đến bệnh nhân

Nha khoa có thể gia tăng mức độ hài lòng của bệnh nhân, xây dựng thương hiệu, và phát triển kinh doanh thông qua việc gởi các tin nhắn, bài viết hữu ích đến bệnh nhân của mình.

Dùng thử Ngay Hôm Nay!