Quản lý Tài chính

Nhanh, chính xác khi xuất hoá đơn

Xuất hoá đơn nhanh và dễ hiểu với các chi tiết rõ ràng, ngắn gọn.

Quản lý chi phí - Kho vật liệu

Quản lý và tổng hợp các loại chi phí như chi phí Labo, chi phí cho Bác sỹ điều trị và các loại chi phí khác.
Quản lý nhập kho khi mua hàng, xuất kho cho các lần điều trị hoặc chuyển kho cho các kho khác. Kiểm kê hàng tồn định kỳ.

Báo cáo tổng hợp

Dental Lab Online cung cấp nhiều mẫu báo cáo hữu ích cho việc theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch. Ngoài ra, công cụ truy vấn dữ liệu thông minh và trực quan giúp người dùng tự do khai thác dữ liệu theo nhu cầu riêng.

Dùng thử Ngay Hôm Nay!