Tích hợp trao đổi Online

chức năng Chat trong Quản lý Dental Lab - Phần mềm quản lý Labo

Tích hợp chức năng Chat trong Quản lý Dental Lab

Chức năng trao đổi tích hợp trong ứng dụng Quản lý Dental Lab Online giúp giao tiếp giữa Labo và Nha khoa dễ dàng.
Quan trọng hơn, nội dung trao đổi được liên kết và hiển thị theo đơn hàng, bệnh nhân ...

Tích hợp nội dung Chat cho đơn hàng cụ thể

Tiến độ sản xuất của từng đơn hàng có thể được chia sẻ đến khách hàng.
Kỹ thuật viên tại Labo có thể xem yêu cầu, nội dung và hình ảnh trao đổi trước đó với nha khoa, đồng thời có thể trao đổi hoặc cập nhật hình ảnh với nha khoa trong quá trình sản xuất.

nội dung Chat cho đơn hàng cụ thể - Phần mềm quản lý Labo
Gởi thông báo tự động đến khách hàng - Phần mềm quản lý Labo

Gởi thông báo tự động đến khách hàng

Chức năng thông minh tự động kích hoạt các chức năng để tương tác với khách hàng như: Gởi hoá đơn tự động, xác nhận đơn hàng mới, đơn hàng hoàn thành, hay gởi yêu cầu đánh giá sau mỗi giao dịch.

Dùng thử Miễn phí Ngay Hôm Nay!