Tuyển dụng

TUYỂN THỰC TẬP SINH / MỚI TỐT NGHIỆP PHẦN MỀM

I. Mô tả công việc: Ứng viên được sắp xếp các công việc sau, tuỳ vào năng lực và sở trường: Có thể thực hiện các công việc khác khi được team phân công II. Yêu cầu III. Quyền lợi: IV. Hồ sơ: V. Cách nộp hồ sơ: qua email VI. Thông tin liên hệ