Yêu cầu ước tính phí sử dụng

Vui lòng chọn chức năng Chọn
1
Labo đã có website?

DentalSO có thiết kế web tra cứu nếu Lab chưa có website. Demo

2
Labo đang sử dụng phần mềm quản lý vDentallab?

Lab sẽ tự nhập dữ liệu bảo hành vào ứng dụng DentalSO Warranty nếu Lab chưa sử dụng phần mềm quản lý vDentallab.

3
Số lượng đơn hàng mỗi tháng lớn hơn 1000?

DentalSO giới hạn 1000 dữ liệu mỗi tháng. Vượt hạn mức, DentalSO sẽ tính thêm phí phát sinh