Chính sách bảo mật

DentalSo.com cung cấp nhiều năng suất làm việc nhóm, cộng tác và các công cụ tổ chức có sẵn trực tuyến, bao gồm thông qua một ứng dụng di động (gọi chung là Dịch vụ trực tuyến) và các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở DentalSo.com. Khi bạn sử dụng Dịch vụ và tương tác với Trang web, DentalSo.com thu thập và xử lý thông tin từ và về bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập Dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ và tương tác với bạn. Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách bảo mật) mô tả cách DentalSo.com thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ và trang web và những lựa chọn bạn có liên quan đến thông tin đó. Phần đầu tiên bên dưới giải thích những điều khoản riêng tư nào có thể áp dụng cho bạn tùy thuộc vào nhóm người dùng của bạn.

Các tham chiếu đến của DentalSo.com trong suốt Chính sách có nghĩa là thực thể DentalSo.com đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu hoặc bộ xử lý dữ liệu thông tin của bạn, như được giải thích chi tiết hơn dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ phần nào khác trong hoạt động kinh doanh của DentalSo.com.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với DentalSo.com theo số: 215/167 Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@dentalso.com.

Chính sách bảo mật này chứa các phần sau:

I. Tôi thuộc nhóm người dùng nào và Điều khoản bảo mật nào có thể áp dụng cho tôi?

DentalSo.com có ba nhóm người dùng khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm DentalSo.com được sử dụng. Vui lòng xem các gạch đầu dòng bên dưới để xác định nhóm người dùng của bạn, sau đó nhấp vào liên kết nội bộ để truy cập các điều khoản bảo mật áp dụng cho bạn. Có thể là bạn có thể sử dụng DentalSo.com theo những cách khác nhau. Nếu vậy, xin vui lòng xem lại tất cả các điều khoản bảo mật áp dụng. Ngoài ra, không quên xem lại Mục 5, trong đó có các điều khoản riêng tư áp dụng cho tất cả người dùng.

II. Điều khoản bảo mật cho người đăng ký

A. Tổng quan

Mục II của Chính sách này chỉ áp dụng cho Người dùng đăng ký. Nếu bạn là Người dùng đăng ký, Thỏa thuận khách hàng, điều chỉnh việc thu thập và xử lý thông tin được thu thập từ bạn thông qua phiên bản Dịch vụ của Khách hàng (ví dụ: tổ chức hoặc không gian làm việc của Khách hàng, nhưng vì mục đích của Chính sách này được gọi là Không gian làm việc) , bao gồm tất cả các tin nhắn, tệp đính kèm, tệp, tác vụ, dự án và tên dự án, tên nhóm, kênh, cuộc hội thoại và nội dung khác được gửi qua Dịch vụ (“Nội dung không gian làm việc“) Nội dung Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách quyền riêng tư này và Thỏa thuận khách hàng, Thỏa thuận khách hàng sẽ chi phối. Vì Khách hàng kiểm soát Không gian làm việc được sử dụng bởi Người đăng ký, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt Không gian làm việc cụ thể của Khách hàng và thực hành quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Khách hàng có Không gian làm việc bạn sử dụng. Nếu bạn là Người đăng ký ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến việc xử lý Nội dung Không gian làm việc của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR-General Data Protection Regulation“). Khi xử lý Không gian làm việc Nội dung của các chủ thể dữ liệu EU được điều chỉnh bởi Thỏa thuận khách hàng, DentalSo.com là bộ xử lý dữ liệu, nghĩa là chúng tôi thu thập và xử lý thông tin đó chỉ thay mặt cho Khách hàng.

B. Thu thập và sử dụng thông tin thuê bao

Phần này giải thích thông tin chúng tôi thu thập từ Người đăng ký. Chúng tôi không yêu cầu Người đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông tin. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập tài khoản, được yêu cầu để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và các thông tin khác có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ.

 1. Nội dung không gian làm việc: Nội dung không gian làm việc được DentalSo.com thu thập, sử dụng và chia sẻ theo hướng dẫn của Khách hàng, bao gồm mọi điều khoản hiện hành trong Thỏa thuận khách hàng hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Khách hàng, chứ không phải DentalSo.com, tự xác định các chính sách nội bộ của mình về lưu trữ, truy cập, sửa đổi, xóa, chia sẻ và lưu giữ Nội dung không gian làm việc có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Ví dụ: Khách hàng có thể cung cấp hoặc xóa quyền truy cập vào Dịch vụ, bật hoặc tắt tích hợp của bên thứ ba, quản lý quyền, duy trì và xuất cài đặt, chuyển hoặc gán nhóm hoặc chia sẻ dự án. Vui lòng kiểm tra với Khách hàng về các chính sách và cài đặt mà họ đã thiết lập để tôn trọng Nội dung Không gian làm việc mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Thông tin tài khoản: Để thiết lập tài khoản DentalSo.com của bạn, bạn hoặc Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản về bạn, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Sau đó, bạn sẽ có khả năng cung cấp thông tin hồ sơ tùy chọn, chẳng hạn như một bức ảnh hoặc dữ liệu nhân khẩu học cơ bản. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể tải thông tin lịch được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn lên tài khoản của bạn. Nếu bạn gửi thông tin thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng công ty xử lý thanh toán thẻ tín dụng của bên thứ ba để thu thập thông tin thanh toán, bao gồm số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và số điện thoại của bạn. Trong trường hợp như vậy, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chứ không phải DentalSo.com sẽ thay mặt chúng tôi lưu trữ thông tin thanh toán của bạn.
 3. Thông tin sử dụng dịch vụ: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ (Thông tin sử dụng dịch vụ trên mạng). Những thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị – khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị nhất định, bao gồm nhóm thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành và thông tin mạng di động, có thể bao gồm số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ MAC của bạn và các số nhận dạng thiết bị duy nhất khác.
  • Nhật ký tệp – khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi thông tin vào tệp nhật ký máy chủ. Các tệp nhật ký này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, thông tin tem ngày và giờ, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu từ cookie và các công nghệ tương tự, v.v. thông tin.
  • Thông tin vị trí – chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ một địa chỉ IP).
  • Không gian làm việc Sử dụng Siêu dữ liệu – khi bạn tương tác với Dịch vụ, siêu dữ liệu được tạo để cung cấp thông tin cấp cao (không có nội dung) về cách bạn làm việc trong Không gian làm việc. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại số lượng Không gian làm việc bạn làm việc; số lượng nhiệm vụ mà bạn được giao; các tính năng và nội dung Dịch vụ nhúng mà bạn tương tác; các nhóm tệp bạn chia sẻ; và những gì, nếu có, các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
 4. Thông tin khác: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn tương tác với chúng tôi theo những cách khác, chẳng hạn như khi bạn gửi yêu cầu hoặc câu hỏi cho chúng tôi qua biểu mẫu hoặc email (ví dụ: biểu mẫu hỗ trợ, biểu mẫu bán hàng, biểu mẫu tham gia nghiên cứu người dùng); thông tin bạn cung cấp liên quan đến rút thăm trúng thưởng DentalSo.com, các cuộc thi hoặc nghiên cứu nghiên cứu mà bạn chọn tham gia; thử nghiệm beta; và yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật (gọi chung là, Thông tin khác về trực tuyến
 5. Thông tin được thu thập từ tích hợp của bên thứ ba: Nếu bạn chọn sử dụng hoặc kết nối với tích hợp của bên thứ ba (ví dụ: OneDrive, Unito, Wufoo, Slack) thông qua Dịch vụ hoặc nếu Khách hàng yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy, các bên thứ ba đó có thể cho phép chúng tôi truy cập đến và lưu trữ thông tin bổ sung về sự tương tác của bạn với các dịch vụ đó vì nó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn bắt đầu các kết nối này, bạn cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn được yêu cầu để cho phép bạn sử dụng tích hợp của bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, đừng bắt đầu các kết nối này. Bằng cách kích hoạt các kết nối này, bạn cho phép chúng tôi kết nối và truy cập thông tin được cung cấp thông qua các kết nối này và bạn hiểu rằng chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này chi phối các kết nối đó.

C. DentalSo.com sử dụng thông tin thuê bao như thế nào?

Phần này giải thích cách DentalSo.com sử dụng thông tin được thu thập từ Người đăng ký.

 1. Nội dung không gian làm việc:DentalSo.com có thể xem và sử dụng Nội dung không gian làm việc được thu thập từ và về Người đăng ký khi cần thiết:
  • Để duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ.
  • Để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ.
  • Để điều tra khi chúng tôi có niềm tin tốt hoặc đã nhận được khiếu nại cáo buộc rằng Nội dung không gian làm việc đó vi phạm Thỏa thuận khách hàng hoặc Điều khoản dịch vụ người dùng của chúng tôi.
  • Để tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận khách hàng và Nguyên tắc thực thi pháp luật của chúng tôi
  • Như quy định khác trong Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi hoặc được Khách hàng cho phép rõ ràng bằng văn bản.
 2. Thông tin tài khoản, thông tin sử dụng dịch vụ, thông tin từ tích hợp của bên thứ ba và thông tin khácDentalSo.com có thể sử dụng các danh mục thông tin được thu thập từ và về Người đăng ký để:
  • Duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ.
  • Trả lời yêu cầu thông tin của bạn.
  • Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ
  • Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng.
  • Tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi Hướng dẫn thực thi pháp luật.
  • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của người dùng và tùy chỉnh Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi.
  • Tham gia phân tích, nghiên cứu và báo cáo về việc sử dụng Dịch vụ.
  • Bảo vệ Dịch vụ và người dùng của chúng tôi.
  • Liên lạc với bạn qua email và qua Dịch vụ về các thông báo và cập nhật quan trọng liên quan đến Dịch vụ, như để thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ, dịch vụ của chúng tôi và các thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ, như về bảo mật và gian lận. Vì các liên lạc này là một phần quan trọng của Dịch vụ, bạn không thể từ chối chúng.
  • Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về DentalSo.com. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy.
  • Cung cấp quản lý thiết bị chéo của tài khoản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể định vị hoặc cố gắng định vị cùng một người dùng duy nhất trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc này để lưu tùy chọn của bạn trên các thiết bị và phân tích việc sử dụng Dịch vụ . Nếu bạn muốn từ chối khả năng của một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Google Analytics, để xác định vị trí của bạn trên các thiết bị theo cách này, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bấm vào đây.

D. Chia sẻ thông tin thuê bao

Theo Thỏa thuận khách hàng hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ những người đăng ký như sau:

E. Dữ liệu được xác định tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn (“Thông tin tổng hợp/không xác định”). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn nghiên cứu và phân tích, và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các đối tác, chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác.

F. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách này và Thỏa thuận khách hàng.

G. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian duy trì lâu hơn hoặc khi Thỏa thuận khách hàng yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ hoặc xóa cụ thể.

H. Quyền đối tượng dữ liệu

Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu hoặc quản trị viên (các) không gian làm việc của bạn để thực hiện bất kỳ quyền chủ thể dữ liệu nào bạn có theo luật địa phương hiện hành, bao gồm khả năng truy cập, xóa, chỉnh sửa, chuyển nhượng hoặc đối tượng theo GDPR.

III. Điều khoản bảo mật cho người dùng miễn phí

A. Tổng quan

Mục III của Chính sách này chỉ áp dụng cho Người dùng Dịch vụ Miễn phí. Nếu bạn là Người dùng miễn phí ở Liên minh Châu Âu, DentalSo.com là bộ điều khiển dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo “GDPR”.

B. Thu thập và sử dụng thông tin người dùng miễn phí

Phần này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin được thu thập từ Người dùng miễn phí. Chúng tôi không yêu cầu Người dùng Miễn phí cung cấp cho chúng tôi thông tin. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập tài khoản, được yêu cầu để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và các thông tin khác có thể được thu thập tự động như được thảo luận bên dưới.

 1. Thông tin bạn cung cấp cho DentalSo.com:DentalSo.com thu thập thông tin sau đây được gửi trực tiếp qua Dịch vụ bởi Người dùng miễn phí:
  • Các tin nhắn, tệp đính kèm, tệp, tác vụ, tên dự án, tên nhóm, kênh, cuộc hội thoại và nội dung khác được gửi qua Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung không gian làm việc”);
  • Thông tin bạn cung cấp như một phần đăng ký tài khoản của bạn với DentalSo.com, có thể bao gồm tên, tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn; thông tin tùy chọn mà bạn có thể chọn để cung cấp, chẳng hạn như ảnh hoặc dữ liệu nhân khẩu học cơ bản; và, với sự cho phép của bạn, thông tin lịch được lưu trữ trên thiết bị di động mà bạn có thể chọn để tải lên tài khoản của mình (gọi chung là “thông tin tài khoản”); và
  • Thông tin bạn cung cấp trong các tương tác khác với chúng tôi, chẳng hạn như yêu cầu hoặc câu hỏi bạn gửi cho chúng tôi qua biểu mẫu hoặc email (ví dụ: biểu mẫu hỗ trợ, biểu mẫu bán hàng, biểu mẫu tham gia nghiên cứu người dùng), thông tin bạn cung cấp liên quan đến rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc nghiên cứu của DentalSo.com nghiên cứu mà bạn chọn tham gia; thử nghiệm beta; và yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật (gọi chung là “Thông tin khác”).
 2. Thông tin sử dụng dịch vụ: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ (Thông tin sử dụng dịch vụ trên mạng). Những thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị – khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị nhất định, bao gồm nhóm thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành và thông tin mạng di động, có thể bao gồm số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ MAC của bạn và các số nhận dạng thiết bị duy nhất khác.
  • Nhật ký tệp – khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin nhất định trong tệp nhật ký máy chủ. Các tệp nhật ký này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp, thông tin tem ngày và giờ, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu từ cookie và các công nghệ tương tự, v.v. thông tin.
  • Thông tin vị trí – chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ một địa chỉ IP).
  • Không gian làm việc Sử dụng Siêu dữ liệu – khi bạn tương tác với Dịch vụ, siêu dữ liệu được tạo để cung cấp thông tin cấp cao (không có nội dung) về cách bạn làm việc trong Không gian làm việc. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại số lượng Không gian làm việc bạn làm việc; số lượng nhiệm vụ mà bạn được giao; các tính năng và nội dung Dịch vụ nhúng mà bạn tương tác; các nhóm tệp bạn chia sẻ; và những gì, nếu có, các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
 3. Thông tin được thu thập từ tích hợp của bên thứ ba: Nếu bạn chọn sử dụng hoặc kết nối với tích hợp của bên thứ ba (ví dụ: OneDrive, Unito, Wufoo, Slack) thông qua Dịch vụ, các bên thứ ba đó có thể cho phép chúng tôi có quyền truy cập và lưu trữ thông tin bổ sung về sự tương tác của bạn với các dịch vụ đó vì nó liên quan để bạn sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu các kết nối này, bạn cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn cần có để cho phép bạn sử dụng tích hợp của bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, đừng bắt đầu các kết nối này. Bằng cách kích hoạt các kết nối này, bạn cho phép chúng tôi kết nối và truy cập thông tin được cung cấp thông qua các kết nối này và bạn hiểu rằng chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này chi phối các kết nối đó.
 4. Thông tin được thu thập từ các bên thứ ba khác: DentalSo.com có thể nhận thêm thông tin về bạn, như thông tin nhân khẩu học, từ các chi nhánh thuộc quyền sở hữu và kiểm soát chung, và từ các bên thứ ba, như đối tác kinh doanh, nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu, nhà phân tích và các bên khác mà chúng tôi có thể sử dụng để bổ sung thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng thu thập trực tiếp từ bạn.

C. Sử dụng thông tin người dùng miễn phí

DentalSo.com có thể sử dụng thông tin được thu thập từ Người dùng miễn phí để: – Duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ. – Trả lời các yêu cầu thông tin của bạn. – Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ – Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng. – Tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi Hướng dẫn thực thi pháp luật. – Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của người dùng và tùy chỉnh Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. – Tham gia phân tích, nghiên cứu và báo cáo về việc sử dụng Dịch vụ. – Bảo vệ Dịch vụ và người dùng của chúng tôi. – Liên lạc với bạn qua email và qua Dịch vụ về các thông báo và cập nhật quan trọng liên quan đến Dịch vụ, như để thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ, dịch vụ của chúng tôi và các thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ, như về bảo mật và gian lận. Vì các liên lạc này là một phần quan trọng của Dịch vụ, bạn không thể từ chối chúng. – Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về DentalSo.com. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy. – Cung cấp quản lý thiết bị chéo của tài khoản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể định vị hoặc cố gắng định vị cùng một người dùng duy nhất trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc này để lưu tùy chọn của bạn trên các thiết bị và phân tích việc sử dụng Dịch vụ . Nếu bạn muốn từ chối khả năng của một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Google Analytics, để xác định vị trí của bạn trên các thiết bị theo cách này, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bấm vào đây.

D. Căn cứ pháp lý để sử dụng thông tin của bạn

Nếu bạn ở EU, xin lưu ý rằng các cơ sở pháp lý theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR”) để sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ với tư cách là Người dùng miễn phí như sau:

E. Chia sẻ thông tin người dùng miễn phí

Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ về Người dùng miễn phí với các thông tin sau:

F. Dữ liệu được xác định tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ để những thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

G. Thông tin tổng hợp

Đối với các mục đích được thảo luận trong Chính sách này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách này.

H. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

I. Quyền đối tượng dữ liệu

Các yêu cầu pháp lý địa phương (như những yêu cầu ở EU) có thể cho bạn thêm quyền. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của mình theo luật hiện hành hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần Thông tin liên hệ của DentalSo.com bên dưới bất cứ lúc nào. Luật địa phương của bạn (chẳng hạn như luật ở EU) có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian được quy định bởi luật hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn cho các yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, có thể bao gồm nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn.

IV. Điều khoản bảo mật cho khách truy cập trang web

A. Tổng quan

Mục IV của Chính sách này chỉ áp dụng cho Khách truy cập Trang web. Nếu bạn truy cập Trang web, bất kể bạn có phải là người dùng Dịch vụ hay không, các quy tắc sau sẽ áp dụng cho bạn. Để nhóm bỏ bất kỳ sự nhầm lẫn nào, xin lưu ý rằng các điều khoản trong phần này chỉ áp dụng cho việc sử dụng Trang web DentalSo.com, không sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là Khách truy cập Trang web ở Liên minh Châu Âu, DentalSo.com là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR”).

B. Thu thập và sử dụng thông tin khách truy cập trang web

 1. Thông tin được thu thập từ khách truy cập trang web
  Khi bạn sử dụng Trang web, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau về bạn:
  • Thông tin liên hệ – Nếu bạn gửi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc câu hỏi thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu chính. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ liên lạc, câu hỏi/yêu cầu bạn nêu ra và cách giải quyết. Nếu bạn chọn tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng DentalSo.com, cuộc thi hoặc nghiên cứu được cung cấp thông qua Trang web, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin liên hệ cơ bản từ bạn liên quan đến hoạt động đó.
  • Thông tin sử dụng trang web – Khi bạn duyệt trang web, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (là các công ty bên thứ ba hoạt động thay mặt chúng tôi cung cấp và cải tiến trang web) sử dụng nhiều công nghệ, bao gồm cookie và các công cụ tương tự, để hỗ trợ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Ví dụ: máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, các trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên Trang web, tên miền, trang đích, trang được xem, di động nhà cung cấp dịch vụ, số nhận dạng thiết bị di động và thông tin về thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập Trang web, thông tin tem ngày giờ và các thông tin khác.
  • Thông tin vị trí – Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ địa chỉ IP).
 2. Cookies và công nghệ tương tựĐể thu thập Thông tin sử dụng trang web được thảo luận ở trên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ Internet, cookie, thẻ, SDK, pixel theo dõi và các công nghệ theo dõi tương tự khác. Nhật ký máy chủ web là một tệp nơi lưu trữ hoạt động của trang web. SDK là một phần mã mà chúng tôi nhúng trong các ứng dụng và phần mềm của mình để cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Trang web. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web, cho phép chúng tôi: (I) nhận ra máy tính của bạn và phiên đăng nhập; (II) lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn; (III) hiểu trang nào của Trang web bạn đã truy cập; (IV), nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách cung cấp và đo lường hiệu quả của nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn; (V) thực hiện phân tích; và (VI) hỗ trợ các chức năng bảo mật và hành chính. Pixel theo dõi (đôi khi được gọi là đèn hiệu web hoặc GIF rõ ràng) là các thẻ điện tử nhỏ với số nhận dạng duy nhất được nhúng trong trang web, quảng cáo trực tuyến và / hoặc email và được thiết kế để cung cấp thông tin sử dụng như hiển thị quảng cáo hoặc nhấp chuột, tỷ lệ mở email, đo lường mức độ phổ biến của Trang web và quảng cáo được liên kết cũng như truy cập cookie của người dùng. Khi chúng tôi áp dụng các công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua các phương pháp khác. Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để thông báo cho bạn khi cookie được đặt hoặc cập nhật hoặc chặn hoàn toàn cookie. Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp trực tuyến trên Trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin (ví dụ: Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox hoặc Apple Safari).
 3. Sử dụng thông tin được thu thập từ khách truy cập trang web
  Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ Khách truy cập Trang web cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:
  • Duy trì, cung cấp và cải thiện Trang web và Dịch vụ.
  • Trả lời yêu cầu thông tin của bạn.
  • Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về DentalSo.com. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy.
  • Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật.
  • Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng.
  • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của Khách truy cập cũng như tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy trên Trang web.
  • Tham gia phân tích và nghiên cứu về việc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

C. Căn cứ pháp lý

Nếu bạn ở EU, xin lưu ý rằng các cơ sở pháp lý theo GDPR để sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Trang web với tư cách là Khách truy cập Trang web như sau:

D. Dữ liệu tổng hợp/không xác định

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua các Trang web để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

E. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua các Trang web để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

F. Phân tích trang web và quảng cáo

 1. Phân tích trang web Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba trên Trang web của mình để thu thập và phân tích thông tin sử dụng thông qua cookie và các công cụ tương tự; tham gia kiểm toán, nghiên cứu hoặc báo cáo; và cung cấp các tính năng nhất định cho bạn. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn để phân tích, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bằng cách nhấp vào đây.
 2. Quảng cáo trực tuyếnTrang web có thể tích hợp các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba cho phép phân phối nội dung và quảng cáo có liên quan trên Trang web, cũng như trên các trang web khác mà bạn truy cập. Quảng cáo có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nội dung của trang bạn đang truy cập, thông tin bạn nhập như tuổi và giới tính, tìm kiếm, dữ liệu nhân khẩu học và thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn. Những quảng cáo này có thể dựa trên hoạt động hiện tại của bạn hoặc hoạt động của bạn theo thời gian và trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác và có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn.Các bên thứ ba, có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập hoặc quảng cáo qua Trang web, cũng có thể đặt cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn để thu thập thông tin về bạn như đã thảo luận ở trên. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba khác (ví dụ: mạng quảng cáo và máy chủ quảng cáo như Google Analytics, DoubleClick và những người khác) phân phát quảng cáo phù hợp với bạn trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác và truy cập cookie của riêng họ hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, di động của bạn điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Trang web. Đôi khi, chúng tôi cung cấp thông tin của Khách truy cập Trang web (như địa chỉ email) cho các nhà cung cấp dịch vụ, những người có thể phù hợp với Thông tin này dưới dạng không nhận dạng với cookie (hoặc số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động) và các ID độc quyền khác, để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp hơn khi bạn truy cập các trang web khác.Chúng tôi không có quyền truy cập, Chính sách này cũng không chi phối việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác có thể được đặt trên thiết bị của bạn mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của các bên thứ ba không liên kết đó. Nếu bạn quan tâm đến nhiều thông tin hơn về quảng cáo trình duyệt được tùy chỉnh và cách bạn thường có thể kiểm soát cookie được đặt trên máy tính của mình để phân phối quảng cáo phù hợp, bạn có thể truy cập vào Liên kết từ chối quảng cáo mạng của người tiêu dùng, các Liên kết quảng cáo kỹ thuật số Liên kết từ chối người tiêu dùng, hoặc Lựa chọn trực tuyến của bạn từ chối nhận quảng cáo phù hợp từ các công ty tham gia vào các chương trình đó. Để từ chối Google Analytics để quảng cáo hiển thị hoặc tùy chỉnh quảng cáo mạng hiển thị của Google, hãy truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google. Chúng tôi không kiểm soát các liên kết từ chối này hoặc liệu có công ty cụ thể nào chọn tham gia vào các chương trình từ chối này không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng các cơ chế này hoặc tính sẵn có hoặc độ chính xác liên tục của các cơ chế này.Xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện các lựa chọn từ chối ở trên, bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo khi bạn sử dụng Trang web, nhưng nó sẽ không được điều chỉnh cho bạn dựa trên hành vi trực tuyến của bạn theo thời gian.
 3. Lưu ý về việc không theo dõi Không theo dõi (theo dõi DNT) là một tùy chọn riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các lựa chọn có ý nghĩa về thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi cho mục đích của bên thứ ba và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều cơ chế từ chối được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo. Để tìm hiểu thêm về Không theo dõi, bạn có thể làm như vậy ở đây.

G. Chia sẻ thông tin khách truy cập trang web

Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web với các thông tin sau:

H. Giữ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

I. Quyền đối tượng dữ liệu

Các yêu cầu pháp lý địa phương (như những yêu cầu ở EU) có thể cho bạn thêm quyền. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của mình theo luật hiện hành hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần Thông tin liên hệ của DentalSo.com bên dưới bất cứ lúc nào. Luật địa phương của bạn (chẳng hạn như luật ở EU) có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian được quy định bởi luật hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn cho các yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, có thể bao gồm nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn.

J. Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và chức năng của bên thứ ba. Nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này, bạn có thể tiết lộ thông tin của mình không chỉ cho các bên thứ ba đó mà còn cho người dùng của họ và công chúng nói chung tùy thuộc vào cách dịch vụ của họ hoạt động. Vì các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không được DentalSo.com vận hành, DentalSo.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ đó. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải Chính sách này. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các bên thứ ba này.

V. Điều khoản bảo mật bổ sung cho tất cả người dùng

Các thông tin bổ sung sau đây về thực tiễn bảo mật của DentalSo.com, áp dụng cho tất cả người dùng DentalSo.com (Người đăng ký, Người dùng miễn phí và Khách truy cập Trang web).

A. Người dùng quốc tế

DentalSo.com tuân thủ Luật bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Luật bảo vệ quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ, tương ứng. DentalSo.com đã chứng nhận cho Bộ Thương mại rằng họ tuân thủ các Nguyên tắc Thông báo, Lựa chọn, Trách nhiệm đối với Chuyển tiếp, Bảo mật, Tính toàn vẹn và Hạn chế Mục đích, Truy cập và Truy vấn, Thực thi và Trách nhiệm. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các chính sách trong Chính sách này và Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư, Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư sẽ chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và để xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/. Tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, DentalSo.com cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Liên minh châu Âu hoặc công dân Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách quyền riêng tư này trước tiên nên liên hệ với DentalSo.com theo địa chỉ: contact@dentalso.comDentalSo.com đã cam kết tiếp tục đưa ra các khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ cho một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, Bảo vệ quyền riêng tư BBB EU, do Hội đồng các doanh nghiệp tốt hơn điều hành. Nếu bạn không nhận được khiếu nại kịp thời về khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của DentalSo.com không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập trang web BBB EU Privacy Shield tại https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for- người tiêu dùng/để biết thêm thông tin và nộp đơn khiếu nại. Xin lưu ý rằng nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thông qua các kênh này, trong những trường hợp hạn chế, tùy chọn trọng tài ràng buộc có thể có sẵn trước Hội đồng Bảo vệ Quyền riêng tư. DentalSo.com phải chịu các quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các nhà xử lý bên thứ ba qua biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của bạn sang các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác trên toàn thế giới. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật của Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng bạn đang chuyển thông tin đến một quốc gia và khu vực tài phán không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quyền tài phán của bạn. DentalSo.com sẽ thực hiện các bước hợp lý và phù hợp cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào hoạt động như một bộ xử lý dữ liệu, theo thuật ngữ của EU và Thụy Sĩ đang xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi ủy thác cho họ theo cách phù hợp với EU-US và Swiss -US Nguyên tắc lá chắn bảo mật. DentalSo.com có khả năng chịu trách nhiệm trong các trường hợp chuyển tiếp sang bên thứ ba dữ liệu của các cá nhân EU và Thụy Sĩ nhận được theo Bảo vệ quyền riêng tư EU-Mỹ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, tương ứng.

B. Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào để phản ánh các thay đổi về luật pháp, thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, các tính năng của Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi hoặc tiến bộ trong công nghệ. Chúng tôi sẽ làm cho Chính sách sửa đổi có thể truy cập được thông qua Dịch vụ và Trang web, vì vậy bạn nên xem lại Chính sách theo định kỳ. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính sách, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành liên quan đến việc cung cấp cho bạn thông báo và/hoặc sự đồng ý.

C. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

DentalSo.com thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát vô tình, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet và không có phương tiện lưu trữ điện tử hoặc vật lý nào, tuyệt đối an toàn và do đó chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó.

D. Thực tiễn và lựa chọn tiếp thị

Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ phân tích nhất định, chẳng hạn như GIF rõ ràng, để thu thập dữ liệu như khi bạn mở thư của chúng tôi hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào mà email của chúng tôi chứa. Dữ liệu này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và tiếp thị. Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi không sử dụng thông tin liên lạc của bạn để liên lạc với bạn qua email, thư bưu điện hoặc điện thoại liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt có thể thu hút sự quan tâm của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại phần Thông tin liên hệ của DentalSo.com bên dưới. Trong các email thương mại, bạn cũng có thể từ chối bằng cách làm theo các hướng dẫn nằm ở cuối các email đó. Xin lưu ý rằng, bất kể yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi vẫn có thể sử dụng và chia sẻ một số thông tin nhất định khi được Chính sách này cho phép hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Ví dụ: bạn không thể từ chối một số email liên quan đến hoạt động hoặc dịch vụ, chẳng hạn như những email phản ánh mối quan hệ hoặc giao dịch của chúng tôi với bạn.

E. Quyền riêng tư của Việt Nam

Luật pháp Việt Nam cho phép cư dân Việt Nam có quyền trong các trường hợp nhất định yêu cầu thông tin từ chúng tôi về cách thức chúng tôi chia sẻ một số nhóm thông tin cá nhân (theo quy định của luật Việt Nam hiện hành) với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Tuy nhiên, DentalSo.com không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

VI. Thông tin liên lạc của DentalSo.com

DentalSo.com có địa chỉ tại 215/167 Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@dentalso.com.