Quản lý chuỗi phòng khám

Mở rộng dễ dàng

Quản lý Phòng khám nha khoa hoạt động trên môi trường điện toán đám mây. Do đó, việc thay đổi quy mô, hoặc chuyển sang mô hình chuỗi đơn giản, chỉ cần khai báo trên hệ thống.
Không cần cài đặt, cấu hình từ xa, chia sẽ quy trình, biểu mẫu giữa các nha khoa online.

Chia sẻ thông tin giữa các phòng khám

Sự chia sẽ giữ liệu giữa các phòng khám linh hoạt như bệnh nhân, Bác sỹ, quy trình quản lý, chính sách quản lý ...

Quản lý tập trung

Quy trình quản lý được hiện thực trên phần mềm thông qua công cụ xây dựng workflows và có thể chọn lựa áp dụng cho từng phòng khám.
Với hệ thống phân quyền chặt chẽ, người dùng có thể quản lý từ xa các phòng khám mình phụ trách.
Áp dụng workflows và quản lý từ xa giúp người dùng quản lý chuỗi tiết kiệm nhiều thời gian.

Dùng thử Ngay Hôm Nay!