Quản lý lịch hẹn

Số hoá hồ sơ bệnh nhân, dễ dàng truy cập dữ liệu

Hồ sơ bệnh nhân được số hoá hoàn toàn với một lịch sử y tế và sức khỏe răng miệng đầy đủ và chính xác.

Lập kế hoạch đơn giản, mọi lúc mọi nơi!

Với phòng khám DentalSO, việc quản lý lịch hẹn thật dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Truy cập lịch điều trị và bệnh nhân bằng 1 click chuột!

Kết nối kế hoạch điều trị với yêu cầu gởi Labo

Gởi yêu cầu đến Lab online với đầy đủ dữ liệu cần thiết cho Dental Lab mà không cần phải nhập liệu lại. DentalSO tự động kiểm tra tiến độ sản xuất từ Lab phù hợp với kế hoạch điều trị.

Nhắc bệnh nhân khi đến hẹn

Tự động Email / nhắn tin cho bệnh nhân theo lịch điều trị.

Dùng thử Ngay Hôm Nay!