Chính sách giá - Hóa đơn

Chính sách giá linh hoạt

Chính sách giá linh hoạt cho mỗi nha khoa trên từng sản phẩm/ dịch vụ.

Nhanh, chính xác khi xuất hoá đơn

Tự động liên kết với đơn hàng, chính sách giá của từng khách hàng, việc xuất hoá đơn trở nên đơn giản và chính xác.
Xuất hoá đơn linh hoạt theo từng đơn hàng, hoặc theo tuần, tháng.

Nha khoa xem hóa đơn online hoặc qua email

Hoá đơn có thể in ra, hoặc email, nhưng tiện lợi nhất là Nha khoa có thể xem hoá đơn trên tài khoản của mình.

Tham gia Cộng đồng hơn 300 doanh nghiệp trên DentalSO