Chính sách cookies

Chúng tôi sử dụng và cho phép một số công ty khác sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là Cookies Cookies) trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để hiểu việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và cho phép các tính năng và nội dung được cá nhân hóa; tối ưu hóa quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi; và để cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi phân phát quảng cáo cụ thể theo sở thích của bạn trên Internet. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Cookies tại: www.allaboutcookies.org.

Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống trình duyệt mà bạn sử dụng khi bạn truy cập một trang web. Thực thể đặt cookie trên trình duyệt của bạn sau đó có thể đọc thông tin trên cookie mà nó đặt. Các cookie thường được phân nhóm là cookie phiên phiên bản hay mà không tồn tại trên thiết bị của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc cookie liên tục của Google mà thường sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn. Các cookie khác nhau được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau:

Cookie của bên thứ ba

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (ví dụ: mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã sử dụng các đối tác đáng tin cậy như DoubleClick và Google AdWords để giúp chúng tôi phục vụ quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics trên Dịch vụ của mình để giúp chúng tôi phân tích cách thức Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Google Analytics sử dụng cookie hiệu suất để theo dõi các tương tác của khách truy cập. Ví dụ: bằng cách sử dụng cookie, Google có thể cho chúng tôi biết những trang nào người dùng của chúng tôi xem, trang nào phổ biến nhất, thời gian nào trang web của chúng tôi được truy cập, khách truy cập đã đến trang web của chúng tôi trước đó, trang web nào đã giới thiệu khách truy cập đến trang web của chúng tôi thông tin tương tự khác.
Chúng tôi có ít quyền kiểm soát đối với các cookie này của bên thứ ba, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các chính sách quyền riêng tư tương ứng cho các dịch vụ bên ngoài này để giúp bạn hiểu những dữ liệu mà các tổ chức này nắm giữ về bạn và họ làm gì với nó.

Đèn hiệu web

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các hình ảnh điện tử được gọi là đèn hiệu web trên Dịch vụ của chúng tôi – đôi khi được gọi là GIF, một pixel, hoặc các lỗi web của Drake. Đèn hiệu web được sử dụng để phân phối cookie trên Dịch vụ của chúng tôi, đếm số lần nhấp/người dùng/khách truy cập và cung cấp nội dung hoặc dịch vụ cùng nhãn hiệu. Chúng tôi có thể bao gồm các cảnh báo web trong các tin nhắn hoặc bản tin quảng cáo để xác định xem các tin nhắn đã được mở và hành động hay chưa. Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể chứa đèn hiệu web từ bên thứ ba để giúp chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê tổng hợp về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hoặc các hoạt động trang web khác. Các đèn hiệu web này có thể cho phép các bên thứ ba đặt hoặc đọc cookie trên thiết bị của bạn.

Kiểm soát cookie

Có một số cách bạn có thể quản lý cookie nào được đặt trên thiết bị của mình. Cookie thiết yếu, tuy nhiên, không thể bị vô hiệu hóa. Nếu bạn không cho phép một số cookie nhất định được cài đặt, Dịch vụ có thể không truy cập được đối với bạn và/hoặc hiệu suất, tính năng hoặc Dịch vụ của trang web có thể bị xâm phạm.

I. Cookie quảng cáo

Nếu bạn muốn tắt cookie quảng cáo, bạn có thể truy cập http://www.youronlinechoices.com. Nếu bạn chọn tắt các cookie này, bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo trên internet nhưng nó có thể không phù hợp với sở thích của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn đã thắng được được bất kỳ quảng cáo nào khi trực tuyến. Bạn cũng có thể quản lý nhóm cookie này trong cài đặt quyền riêng tư trên trình duyệt web bạn đang sử dụng. Xin vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.

II. Cài đặt trình duyệt

Bạn có thể vô hiệu hóa và/hoặc xóa hầu hết các nhóm cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookie, bạn có thể không truy cập được các phần của dịch vụ của chúng tôi hoặc của người khác. Các liên kết sau cung cấp thông tin về cách sửa đổi cài đặt cookie trên một số trình duyệt phổ biến:

III. Cookie đa thiết bị

Nếu bạn muốn từ chối khả năng theo dõi bạn trên các thiết bị của chúng tôi, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bằng cách bấm vào đây.

Không theo dõi tín hiệu

Không có tiêu chuẩn hoặc định nghĩa thống nhất hoặc nhất quán để đáp ứng, xử lý hoặc truyền đạt tín hiệu Không theo dõi. Tại thời điểm này, Dịch vụ không hoạt động khác nhau dựa trên tín hiệu Không theo dõi người dùng. Để biết thêm thông tin về tín hiệu Không theo dõi, xem Tất cả về không theo dõi.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại contact@dentalso.com.