Quản lý Đơn hàng & Sản xuất

Đơn hàng số - Phần mềm quản lý Labo

Đơn hàng số

Nha khoa và Labo đều có thể tạo, và xem các đơn hàng online.
Dễ dàng upload, xem files kèm theo đơn hàng.
Kỹ thuật viên tại Labo và Nha khoa có thể chia sẻ hình ảnh và thảo luận trong quá trình làm việc.

Phân công sản xuất

Thiết lập các công đoạn sản xuất cho từng loại sản phẩm.
Lập kế hoạch tự động cho từng đơn hàng ngay khi nhận đơn hàng từ Nha khoa.

Quản lý Sản xuất - Phần mềm quản lý Labo

Quản lý Sản xuất

Thiết lập & tracking từng công đoạn sản xuất: Ghi nhận thời gian và kỹ thuật viên bắt đầu & kết thúc một đơn hàng tại từng khâu sản xuất.
Kết quả làm việc của từng kỹ thuật viên rõ ràng, làm động lực cho họ làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Quản lý Lịch Giao Hàng

Chức năng thông tin ước tính thời gian hoàn thành của từng đơn hàng khi bắt đầu sản xuất.
Cảnh báo nếu đơn hàng bị trể hoặc có thể không thể hoàn thành so với thời gian giao hàng.
Tích hợp với chức năng giao tiếp tự động thông báo cho khách hàng và các bộ phận khác khi đơn hàng hoàn thành.

Bạn đã sẵn sàng dùng thử chưa?