Làm việc từ mọi nơi

Truy cập thông tin bất kỳ đâu - Phần mềm quản lý Labo

Truy cập thông tin bất kỳ đâu

Bạn có thể truy cập và làm việc trên DentalSO từ mọi nơi một cách an toàn.

Bảo mật

Chúng tôi áp dụng công nghệ xác thực và mã hoá hiện đại bao gồm Lớp cổng bảo mật (SSL), chứng chỉ kỹ thuật số và mã hóa RSA để bảo mật dữ liệu của bạn.

Bảo mật (SSL) - Phần mềm quản lý Labo
Sao lưu tự động dữ liệu trên Cloud - Phần mềm quản lý Labo

Dữ liệu trên Cloud - Sao lưu tự động

Chúng tôi sao lưu dữ liệu của bạn, lưu trữ chúng ở nơi an toàn và có thể phục hồi nhanh chóng.
Chúng tôi luôn phát triển và hoàn thiện sản phẩm của mình. Ứng dụng Dental Lab Online luôn được hoàn thiện và cập nhật tự động.

Tham gia Cộng đồng hơn 300 doanh nghiệp trên DentalSO