Phí sử dụng

Chọn phiên bản phù hợp

Tiết kiệm 20%

LINH HOẠT

450.000 VNĐ4.500.000 VNĐ500 đơn hàng
 • Quản lý Đơn hàng, Lịch giao hàng
 • Quản lý hoá đơn, công nợ
 • Quản lý khách hàng, Hồ sơ chi tiết (Customer 360 View)
 • Chat Online
DÙNG THỬ DÙNG THỬ

TIÊU CHUẨN

1.500.000 VNĐ15.000.000 VNĐ1000 đơn hàng
 • Lập kết hoạch sản xuất
 • Quản lý sản xuất & tổng hợp năng suất làm việc KTV
 • Quản lý kho vật liệu
 • Quản lý file
 • Mobile app cho KTV
DÙNG THỬ DÙNG THỬ

NÂNG CAO

Icon
 • Quản lý Kinh doanh
 • Quản lý Workflow
 • Ứng dụng dành cho nha khoa tra cứu dữ liệu
 • Điều chỉnh ứng dụng
  theo yêu cầu doanh nghiệp
Liên hệ Liên hệ
  LINH HOẠT TIÊU CHUẨN NÂNG CAO
Dashboard
Quản lý khách hàng
Hồ sơ chi tiết khách hàng
Quản lý Đơn hàng
Nhật ký trao đổi theo đơn hàng
Quản lý hoá đơn / công nợ
Chat Online
Lập kết hoạch sản xuất -
Quản lý sản xuất & tổng hợp năng suất làm việc KTV -
Quản lý kho vật liệu -
Quản lý file -
Mobile app cho KTV -
Quản lý Kinh doanh - -
Quản lý Workflow - -
Ứng dụng dành cho nha khoa tra cứu dữ liệu - -
Văn phòng trực tuyến
Điều chỉnh ứng dụng
theo yêu cầu doanh nghiệp
  Dùng thử Dùng thử Liên hệ

Câu hỏi thường gặp:

Không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn? Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Có, DentalSO miễn phí dùng thử 14 ngày, đầy đủ chức năng.

DentalSO không hỗ trợ hoàn lại tiền khi bên mua không dùng nữa.

DentalSO sẽ thực hiện hành động khóa tài khoản của bạn và các thành viên trong nhóm cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ các chi phí.

Có, Bạn có thể tùy chọn thanh toán theo tháng hoặc năm, bạn sẽ được giảm 20% khi thanh toán theo năm.

Nếu nâng cấp gói dịch vụ, bạn chỉ cần thanh toán khoản phí chênh lệch (vd: gói hiện tại 1.000, gói muốn nâng cấp là 3.000 -> bạn chỉ thanh toán thêm 2.000). Nếu giảm gói dịch vụ, khoản phí chênh lệch sẽ được DentalSO trừ vào các tháng tiếp theo của gói.

Liên hệ với chúng tôi, bạn có thể hủy gói sử dụng ngay hoặc bạn dừng thanh toán phí cho kỳ tiếp theo, hệ thống DentalSO sẽ tự động hủy gói của bạn.