Tính năng

Quản lý Đơn hàng & Sản xuất

Đơn hàng số. Phân công sản xuất. Quản lý Sản xuất. Quản lý Lịch Giao Hàng

Tích hợp trao đổi Online

Tích hợp chức năng Chat trong Quản lý Dental Lab. Tích hợp nội dung Chat cho đơn hàng cụ thể. Gởi thông báo tự động đến khách hàng

Chính sách giá - Hóa đơn

Chính sách giá linh hoạt. Nhanh, chính xác khi xuất hoá đơn. Nha khoa xem hóa đơn online hoặc qua email

Làm việc từ mọi nơi

Truy cập thông tin bất kỳ đâu. Bảo mật. Dữ liệu trên Cloud - Sao lưu tự động

Quy trình: Tinh gọn và Hiệu quả

Thiết lập Quy trình cho các nghiệp vụ. Trao đổi, và phối hợp tốt hơn. Tự động hoá trong chăm sóc khách hàng

Báo cáo - Tổng hợp

Theo dõi chất lượng dịch vụ. Theo dõi doanh số. Công cụ truy vấn dữ liệu