1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Tổng quan giao diện
 5. Dashboard

Dashboard

Giao diện Dashboard

Giao diện phần mềm dễ nhìn, luôn cập nhật thông số 1 cách chính xác và nhanh chóng.

Biểu đồ hiển thị các thông số của sản phẩm theo từng mục có sẵn.

Biểu đồ

Lập thời gian cho biểu đồ

Chọn thời gian để hiển thị số liệu sản phẩm lên trên biểu đồ. Thời gian được thiết lập sẵn, cũng có thể cài đặt thời gian trong phần thiết lập bên góc trên bên phải của biểu đồ.

Thiết lập biểu đồ
 1. – Thiết lập tên sản phẩm cho biểu đồ.
 2. – Thiết thời gian hiển thị cho biểu đồ.
 3. – Thiết lập biểu đồ:
  • Hiển thị số liệu trên biểu đồ.
  • Xem tổng các sản phẩm được chọn.
  • Hiển thị chú thích.
  • Kiểu hiển thị.

Thư mục trong Dashboard

 1. Hàng nhận theo loại :
  • Biểu đồ % hiển thị số lượng sản phẩm theo từng loại, có thể thay đổi thời gian hiển thị sản phẩm trong ngay trên biểu đồ.
 2. Tình hình nhận hàng theo ngày :
  • Biểu đồ hiển thị tình hình nhận hàng, hàng thuộc loại nào, vào thời gian nào.
 3. Sản lượng theo sản phẩm :
  • Biểu đồ hiển thị sản lượng theo sản phẩm của từng loại. Có 2 loại hàng: Hàng mới và hàng lỗi.
 4. Doanh số theo ngày :
  • Biểu đồ hiển thị tất cả doanh số trong ngày , có thể tùy chỉnh thời gian hiển thị doanh số ngay trong phần thiết lập của biểu đồ.
 5. Top khách hàng doanh số cao :
  • Hiển thị những khách hàng có doanh số cao lên biểu đồ theo thời gian. Ấn vào biểu đồ có thể xem được chi tiết như tên khách hàng , sản phẩm , doanh số bao nhiêu…
 6. Top sản phẩm danh số cao
  • Hiển thị % những sản phẩm được đặt hàng có doanh số cao, có thể xem chi tiết khi ấn vào biểu đồ để xem thêm.
 7. Kế hoạch giao hàng :
  • Hiển thị tình trạng thời gian giao hàng của đơn hàng.
 8. Tăng trưởng sản xuất :
  • Hiển thị số liệu của sản phẩm qua từng thời gian.
 9. Tiến độ sản xuất :
  • Hiển thị thời gian tiến độ của sản xuất cho các sản phẩm.