1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kế toán
 5. Hóa đơn

Hóa đơn

Tổng quan của hóa đơn

Những hóa đơn đã được xuất sẽ hiển thị tại, chuẩn bị cho giai đoạn xuất phiếu thu

 1. Từ menu bên tay trái, bấm vào mục hóa đơn để xem các hóa đơn đã xuất
 2. Danh sách các hóa đơn, bấm vào 1 đơn bất kì để xem chi tiết đó và có thể xuất phiếu thu tại đó
 3. Phân loại hóa đơn : Hiển thị có bao nhiêu hóa đơn đã quá hạn hoặc hóa đơn chưa đến hạn. Và cuối cùng là tổng số tiền của các hóa đơn.
 4. Bấm dấu để tạo mới hóa đơn nếu trong danh sách chưa có hóa đơn cần thu tiền.

Xuất phiếu thu cho hóa đơn

Bấm vào hóa đơn cần xuất phiếu thu phần mềm sẽ chuyển đến giao diện phiếu thu

 • Kiểm tra lại hóa đơn trước khi xuất phiếu thu
 • Trong phiếu thu sẽ có phần tài liệu để upload file đi kèm với phiếu thu
  1. Trường hợp muốn lập phiếu thu cùng với fle, upload file lên và lập phiếu thu
 • Sau đó bấm vào để lập phiếu thu cho hóa đơn đó.