1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Quản lý đơn hàng
 5. Tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng

Khi nhận được mẫu từ nha khoa gởi, Labo cần tạo đơn hàng trên phần mềm trước khi đưa vào sản xuất.

Nếu nha khoa gởi 1 lần cho nhiều bệnh nhân, Labo nhập mỗi đơn hàng cho 1 bệnh nhân.

Sau khi nhập đơn hàng xong, có thể in phiếu chỉ định để đính kèm vào rổ hàng, đưa vào sản xuất.

Labo cần nhập đơn hàng chính xác để thuận lợi cho công việc của bộ phận sản xuất, quản lý giao hàng, quản lý tài chính

Các bước nhập đơn hàng

Bước 1: mở màn hình tạo đơn hàng

Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng

 1. Chọn nha khoa
  • Sau khi chọn nha khoa, phần mềm sẽ hiển thị thông tin chi tiết ở dưới bao gồm: địa chỉ , thành phố, điện thoại , email…
 2. Chọn bác sĩ
 3. Nhập bệnh nhân
 4. Y/c hoàn thành
  • Là thời hạn để bộ phận sản xuất hoàn thành đơn hàng
 5. Hẹn giao
  • Là thời hạn để nha khoa nhận được thành phẩm
 6. Nhập thông tin sản phẩm. Gồm
  • Loại hàng
  • Tên sản phẩm
  • Vị trí răng
  • Màu răng
 7. Nhập chỉ định của bác sĩ
 8. Nhập phụ kiện

Nếu chưa có nha khoa trong danh mục –> Có thể tạo nhanh nha khoa

Bước 3: Lưu đơn hàng