1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kế toán
 5. Chờ xuất hóa đơn

Chờ xuất hóa đơn

Giao diện đầu tiên của mục chờ xuất hóa đơn

Những đơn hàng hoàn thành sẽ được lưu lại và phân theo từng nha khoa, muốn xuất hóa đơn chỉ cần bấm vào nha khoa sẽ hiện ra danh sách tất cả các đơn hàng của nha khoa đó. Việc phân bố theo nha khoa để dễ quản lí đơn hàng tránh sai sót trong lúc xuất hóa đơn cho mỗi nha khoa.

 1. Từ menu bên trái , bấm vào mục kế toán sẽ thấy chờ xuất hóa đơn.
 2. Những đơn hàng đã được hoàn thành và phân theo nha khoa. Khi bấm vào nha khoa sẽ hiện ra tất cả các đơn hàng đã hoàn thành của nha khoa đó.
 3. Bấm vào đơn hàng muốn xuất hóa đơn
  • – Khi chọn đơn hàng để xuất hóa đơn, nếu có nhiều đơn hàng đã hoàn thành trong cùng 1 ngày thì hệ thống sẽ tự chọn tất cả đơn hàng trong cùng ngày đó khi bấm vào 1 đơn hàng bất kì.

Tạo hóa đơn

 • Bấm vào ô vuông nhỏ bên gốc tay trái của đơn hàng để xác nhận chọn đơn đơn hàng muốn xuất hóa đơn.
 • Có thể thanh toán nhiều hóa đơn 1 lúc hoặc thanh toán từng hóa đơn
 • Sau đó bấm vào dấu bên góc trên tay phải của đơn hàng để xuất hóa đơn.
 • Sau khi chọn xuất hóa đơn, phần mềm sẽ hiện ra giao diện của hóa đơn.

  Giao diện của hóa đơn

  1. Thông tin của nha khoa và chính sách thanh toán
   • – Chính sách thanh toán được chia làm nhiều lần, từ khoảng thanh toán trong 7 ngày đến khoảng thanh toán trong 90 ngày
  2. Danh sách đơn hàng cần xuất hóa đơn
   • – Mỗi đơn hàng trong danh sách có thể chỉnh sửa hoặc xóa, bấm vào mã hơn hàng sẽ chuyển tới giao diện của đơn hàng, chỉnh sửa và lưu lại.
  3. Tổng số tiền cho hóa đơn và ngày xuất hóa đơn
  4. Thêm đơn hàng vào hóa đơn
   • – Có thể chọn đơn hàng thêm vào hóa đơn, chọn theo bộ lọc hoặc có thể chọn tất cả các đơn có trong danh sách để thêm vào hóa đơn
  5. Ghi chú cho hóa đơn
  6. Nếu đơn hàng có chiết khấu, nhập chiết khấu cho đơn hàng sau đó phần mềm sẽ tính ra số tiền tổng của đơn hàng

  Xuất hóa đơn

  Phần bên tay phải bên dưới của hóa đơn, xuất hóa đơn cho đơn hàng đã chọn.