1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kết nối và Chat với đối tác

Kết nối và Chat với đối tác

Kết nối

Đầu tiên vào mục nha khoa, chọn nha khoa muốn kết nối

 1. Email
  • – Trường hợp email chưa có. Nhập email của đối tác vào.
 2. Mời trở thành đối tác
  • – Gửi lời mời trở thành đối tác qua email đã nhập. Có thể mời qua số điện thoại.

 1. Ưu tiên hiển thị trên danh sách
 2. Biểu tượng đối tác
  • – Khi đối tác đã chập nhận lời mời. Phần mềm sẽ hiển thị biểu tượng đối tác trên danh sách.

Chat với đối tác

 1. Thêm cuộc trò chuyện mới.
  • – Khi đã kết nối với đối tác hoàn tất. Chọn thêm cuộc trò chuyện phần mềm sẽ tự động liệt kê ra những đối tác đã kết nối. Chỉ cần chọn đối tác muốn chat và bắt đầu chat.
 2. Chọn đối tác đã chat trước đó.