1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Quản lý bảo hành

Quản lý bảo hành

Mở chức năng tạo thẻ bảo hành

 1. Từ menu bên trái bấm vào đơn hàng
 2. Bấm vào đơn hàng bất kì để tạo thẻ bảo hành
 3. Mở mục sản phẩm của đơn hàng
 4. Xem thêm các chức năng của đơn hàng
 5. Thẻ bảo hành sẽ hiển thị trong danh sách các thư mục vừa hiện ra

Giao diện thông tin tạo thẻ bảo hành

Phần giao diện thẻ bảo hành sẽ hiển thị thông tin của đơn hàng đó để dễ dàng kiểm tra thông tin, nếu chưa đúng có thể điều chỉnh lại.

 1. Mã bảo hành:
 2. Mã QR:
  • – Giúp bệnh nhân tra cứu thông tin nhanh hơn.
 3. Thời gian bảo hành:
  • – Điều chỉnh thời gian bảo hành của thẻ: Thời gian bắt đầu bảo hành đến thời gian kết thúc bảo hành.
 4. Tên nha khoa.
 5. Thông tin bệnh nhân.
 6. Sản phẩm.
  • – Sản phẩm của đơn hàng.
 7. Vị trí răng.
 8. Bước quan trọng của thẻ bảo hành là lưu thẻ bảo hành

  Xem thông tin của thẻ bảo hành

  1. Từ menu bên trái bấm vào bảo hành
  2. Bấm vào thẻ bảo hành bất kì để xem thông tin thẻ bảo hành
  3. Phần thông tin thẻ bảo hành có thể chỉnh sửa lại nếu như nhập sai thông tin lúc tạo thẻ