1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Kế toán
 5. Lập phiếu chi

Lập phiếu chi

Tìm mục kế toán, chọn phiếu chi sẽ hiện ra phần giao diện phiếu chi.

Bấm dấu để lập mới phiếu chi

Phiếu chi

 1. Công ty
  • – Tạo mới công ty hoăc chọn công ty đã có sẵn.
 2. Ngày chi
  • – Chọn ngày chi và thời gian lập phiếu chi.
 3. Nội dung chi
  • – Ghi nội dung cần chi cho phiếu chi.
 4. Phương thức chi:
  • – Chuyển khoản.
  • – Tiền mặt.
 5. Số tiền chi
  • – Nhập số tiền cần chi.
 6. Danh sách phiếu mua hàng
  • – Phiếu chi đi kèm phiếu mua hàng hay không.

Phiếu chi nội bộ

Dùng để chi trong nội bộ.

 1. Nhập số tiền cần chi.
 2. Người nhận tiền.
 3. Thời gian chi.
  • – Ngày chi
  • – Giời chi chi
 4. Nội dung chi.
 5. Lý do chi
 6. Phương thức thanh toán.
  • – Tiền mặt.
  • – Chuyển khoản.