1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Lập phiếu chi

Lập phiếu chi

Bước 1:

    Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

Bước 2:

3: Chọn Lập phiếu chi

Bước 3:

4: Nhập thông tin phiếu chi

5: Chọn Lưu

In phiếu chi

    Chọn InBước 3

  Giao diện phiếu in

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?