Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản trên ứng dụng DentalSO

– Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng DentalSO và Chọn tab “Mở rộng”.

– Bước 2: Nhấn vào “Cập nhật thông tin cá nhân,ngôn ngữ và mật khẩu”.

– Bước 3: Tiếp theo chọn vào”Thay đổi mật khẩu”.

– Bước 4: Bây giờ hãy nhập vào ô”mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới”.

– Bước 5: Cuối cùng nhấn “Lưu” để hoàn tất.