Module quản lý kho và kiểm soát tồn kho vật liệu

Kho là Module rất quan trọng đối với mọi hệ thống quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là công tác quản lý kho vật liệu cho ngành sản xuất Labo nha khoa. Với cách quản lý kho bằng sổ sách hoặc file Excel, việc kiểm soát và cập nhật số liệu sai sót, nhầm lẫn là điều thường mắc phải. Đó là chưa kể việc quản lý rời rạc, không liên kết thông tin giữa bộ phận kho, kế toán và các công đoạn sản xuất – nơi trực tiếp sử dụng nguyên vật liệu. Module “Quản lý kho” tích hợp vào phần mềm Quản lý Labo vDentalLab giúp hạn chế tối đa thất thoát vật liệu, kiểm soát định mức tồn kho và kịp thời nhập bổ sung nguyên vật liệu, tránh việc gián đoạn sản xuất.

Cụ thể, module quản lý kho vật liệu giúp Labo:

1. Quản lý tập trung

Tất cả các dữ liệu được quản lý tập trung trên hệ thống. Tất cả các giao dịch xuất kho (xuất cho sản xuất, thanh lý, bán, cho mượn…), nhập kho (mua hàng, mượn…) hàng ngày đều được thực hiện và tự động tổng hợp trên hệ thống. Do đó, giúp Labo quản lý một cách tập trung, mọi lúc, mọi nơi và đưa ra những điều chỉnh kịp thời.

2. Kiểm soát tồn kho chính xác

Kiểm kê và quản lý vật liệu, mức tiêu hao vật liệu là vấn đề không đơn giản với các Labo Nha khoa. Vì thế, phần mềm quản lý Labo sẽ giúp cho việc quản lý kho vật liệu trở nên đơn giản hơn. Labo có thể dễ dàng kiểm soát, quản lý tình trạng nguyên vật liệu và mức tiêu hao.

3. Tra cứu lịch sử nhập – xuất dễ dàng

Thông qua báo cáo giao dịch xuất – nhập – tồn. Phần mềm quản lý Labo sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, giám sát kho vật liệu, tránh thất thoát hàng hoá.

Định mức tồn kho Giúp quản lý kho dễ dàng xác định danh mục vật liệu sắp hết.

Module quản lý kho vật liệu kết hợp với các module khác trong phần mềm quản lý Labo tạo hiệu quả cao nhất trong quản lý Labo nha khoa; Gồm các module:

  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý tài chính
  • Quản lý hoạt động điều phối, giao nhận