Tin tức

Thông tin mới nhất về các hoạt động trong ngành nha

Ngành Kỹ Thuật Phục Hình Răng

Ngành Kỹ thuật phục hồi răng có tên gọi Tiếng Anh là Dental Technology. Đây là một ngành học đào tạo ra đội ngũ kỹ thuật viên phục hình răng, làm việc trong labo nha khoa.