Quy trình: Tinh gọn và Hiệu quả

Quy trình cho các nghiệp vụ - Phần mềm quản lý Labo

Thiết lập Quy trình cho các nghiệp vụ

Công cụ thiết lập quy trình trực quan.
Bạn có thể xây dựng quy trình tự động để tiết kiệm thời gian hay quy trình nhiều bước để phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.

Trao đổi, và phối hợp tốt hơn

Quy trình có thể tạo ra công việc, nhắc việc, và phân công công việc đúng bộ phận phụ trách.

công việc, nhắc việc, và phân công công việc đúng bộ phận phụ trách - Phần mềm quản lý Labo
Tự động hoá trong chăm sóc khách hàng - Phần mềm quản lý Labo

Tự động hoá trong chăm sóc khách hàng

Quy trình cũng có thể là công cụ hữu ích trong chăm sóc khách hàng như tự động gởi thông báo khi xuất hoá đơn, chúc mừng sinh nhật, hoặc thông báo giảm giá ...

Workflow: Làm ít mà hiệu quả cao. Thử ngay?