Bảng giá - Phần mềm quản lý Dental Lab, Quản Lý NhaKhoa - DentalSO

Basic

Phù hợp với các Labo nhỏ

 • Cách nhanh nhất để ứng dụng phần mềm vào quản lý Labo, giải quyết những khó khăn khi quản lý bằng sổ sách hoặc file Excel
 • Tăng hiệu quả làm việc của điều phối, quản lý tài chính, công nợ chặt chẽ
 • Giảm thiểu chi phí đầu tư. Labo không cần mua sắm nhiều trang thiết bị để vận hành phần mềm
 • Dễ dàng áp dụng; tải về & cài đặt là sử dụng được ngay
 • Dùng cho 3 máy tính của điều phối, kế toán & lãnh đạo

Standard

Phù hợp với các Labo có quy mô lớn

 • Số hoá toàn bộ dữ liệu của Labo, thông tin chặt chẽ giữa các bộ phận, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Bao gồm đầy đủ các module quản lý: giao nhận, điều phối, sản xuất, tài chính, công nợ…
 • Triển khai nhanh – chỉ mất khoảng 2 đến 3 ngày để làm quen là có thể ứng dụng được ngay
 • Tiết kiệm hơn 40% khối lượng công việc của bộ phận văn phòng

Enterprise

Giải pháp hoàn chỉnh cho các Labo lớn với quy trình quản lý phức tạp

 • Cải tiến quy trình hoạt động, phù hợp với các Labo muốn xây dựng hệ thống quản lý toàn diện bằng phần mềm
 • Quản lý kho, định mức sử dụng nguyên vật liệu
 • Quản lý sản xuất hàng xuất khẩu
 • Website báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Website phục vụ tra cứu thông tin dành cho nha khoa
 • Khảo sát tận nơi, tư vấn giải pháp và quy trình phù hợp với đặc thù của từng Labo
 • Điều chỉnh phần mềm đáp ứng nhu cầu của từng Labo

Khách hàng – Giao nhận

Basic Standard
Danh mục khách hàng (nha khoa, bệnh viện…)
Danh mục bác sĩ
Lập yêu cầu tiếp nhận
Phân công nhân viên nhận
Theo dõi tiếp nhận (đã nhận, chờ nhận, chờ phân công…)
Lệnh giao hàng (phân công nhân viên giao)

Điều phối hàng

Basic Standard
Đơn hàng sản xuất
Phân loại đơn hàng: hàng mới, hàng sửa, hàng làm lại…
In phiếu chỉ định
Thiết kế mẫu phiếu chỉ định theo yêu cầu
Theo dõi hàng nhận (hàng đang sản xuất)
Cảnh báo hàng trễ, hàng sắp giao
Xác nhận hoàn tất đơn hàng
In phiếu giao hàng

Sản xuất

Basic Standard
KCS kiểm tra mẫu
KCS kiểm tra thành phẩm
Phân công sản xuất từng công đoạn (KTV thực hiện, giờ bắt đầu / hoàn tất)
Theo dõi sản xuất từng công đoạn (hàng đang làm, thoàn thành, chờ sản xuất)
Năng xuất làm việc của kỹ thuật viên

Tài chính

Basic Standard
Quản lý bảng giá từng khách hàng
Duyệt đơn hàng: sửa số lượng, giá, chiết khấu…
Quản lý doanh số
Xuất & in hoá đơn (giấy báo công nợ)
Quản lý công nợ
Thu công nợ

Ưu điểm chung của các phiên bản

Hỗ trợ miễn phí 12 tháng

Tại labo hoặc qua điện thoại, chat, email. Hướng dẫn nhân viên mới sử dụng

Phân quyền và bảo mật

Nhân viên có tài khoản đăng nhập, truy cập vào những chức năng được cấp quyền

Tự động sao lưu dữ liệu

Chức năng sao lưu tự động mỗi ngày. Dữ liệu sản xuất của Labo tuyệt đối an toàn