Hướng dẫn sử dụng mobile app cho sản xuất

Cài đặt ứng dụng vào điện thoại

Cách 1: Tìm từ khoá “DentalSO” trên App Store hoặc CH Play

Cách 2: Quét mã QR bên dưới để tải về và cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

Bắt đầu sản xuất

Kỹ thuật viên thao tác quét mã QR từng đơn hàng khi bắt đầu làm tại công đoạn của mình

– Bước 1: Bấm vào nút “Quét mã”

– Bước 2: Quét mã QR được in kèm theo đơn hàng

– Bước 3: Bấm nút “Bắt đầu”

Hoàn thành sản xuất

Kỹ thuật viên tiếp tục quét mã QR từng đơn hàng khi làm xong tại công đoạn của mình

– Quét mã tương tự như thao tác bắt đầu sản xuất và bấm “Hoàn thành”