1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Online
 4. Quản lý đơn hàng
 5. Tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng

Đơn hàng được tạo khi Labo nhận được mẫu từ nha khoa. Đây là bước quan trọng trong quy trình quản lý hoạt động của Labo. Đơn hàng cần được nhập vào phần mềm ngay sau khi nhận được mẫu từ nha khoa và trước khi đưa vào sản xuất.

Labo cần nhập đơn hàng chính xác để thuận lợi cho công việc của bộ phận sản xuất , quản lý giao hàng , quản lý tài chính.

1. Mở chức năng tạo đơn hàng

 • Bước 1. Từ menu chính mở chức năng đơn hàng
 • Bước 2. Bấm vào nút
 • 2. Nhập thông tin đơn hàng

  Nha khoa

  1. Nhập tên nha khoa.
   • Sau khi chọn nha khoa, phần mềm sẽ hiển thị thông tin chi tiết ở dưới bao gồm: địa chỉ , thành phố, điện thoại , email…
  2. Nhập tên người liên hệ.
  3. Nhập tên bệnh nhân.

  – Có thể thêm mới nha khoa bằng cách ấn dấu

  Lịch hẹn

  1. Ngày nhận :
   • Ngày nhận thực tế , đơn hàng lấy thời gian của hệ thống làm mặc định.
  2. Y/c hoàn thành :
   • Là thời gian được yêu cầu hoàn thành trước giờ giao vài giờ để đề phòng sự cố với đơn hàng hoặc tắc đường gây nên sự chậm trễ đến giờ giao.
  3. Hẹn giao :
   • Là thời gian được hẹn để giao đơn hàng đến tay của nha khoa.

  Sản phẩm

  1. Loại :
   • Bao gồm các loại sản phẩm : Mới , hàng sửa , hàng làm lại , hàng bảo hành , hàng loại khác.
  2. Sản phẩm :
   • Có thể chọn sản phẩm đã có sẵn trong danh sách hoặc có thể thêm sản phẩm mới vào danh sách .
  3. Màu răng :
   • Có thể chọn màu răng đã có sẵn trong danh sách hoặc có thể thêm màu mới vào danh sách .
  4. Vị trí răng :
   • Phần này sẽ chọn bên sơ đồ bên tay phải . Hệ thống sẽ tự động thêm số của vị trí răng tương ứng với bên sơ đồ đã chọn.
  5. Số lượng :
   • Hệ thống sẽ tự động đếm số răng đã chọn từ sơ đồ bên tay phải để hiển thị lên thư mục.
  6. Giá :
   • Hiển thị giá mặc định của nha khoa , đơn vị được tính từng cái.
  7. Chiết khấu :
   • Nha khoa nhập số % đã chiếc khấu cho đơn hàng , ví dụ như : 10% 20% cho đơn hàng.
  8. Lý do :
   • Lý do để chiết khấu cho đơn hàng như: Khuyến mãi , voucher,…
  9. Tổng cộng :
   • Phần mềm sẽ tự động tính ra tổng giá dựa vào giá , số lượng và chiết khấu.

  Ghi chú

  1. Chỉ định của bác sĩ :
   • Chỉ định của bác sĩ về đơn hàng để Labo làm theo tránh sai sót cho đơn hàng.
  2. Ghi chú nội bộ :
   • Được lưu hàn trong nội bộ , dùng để yêu cầu cho bác sĩ hoặc nha khoa.

  Phụ kiện

   Có thể lựa chọn 1 loại phụ kiện thích hợp , có thể yêu cầu phụ kiện đó được từ đâu

  3. Lưu thông tin đơn hàng

  Ấn nút lưu để lưu đơn hàng.

  Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

  How can we help?