1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý sản xuất
  5. Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Màn hình theo dõi tiến độ sản xuất tại mỗi công đoạn

Phần 1: Kỹ thuật viên nhận hàng và bắt đầu thực hiện

  Bước 1:

  • 1: Quét mã vạch trên đơn hàng để chọn đơn hàng cần sản xuất

  Bước 2:

  • 2: Quét mã vạch trên thẻ nhân viên để chọn nhân viên thực hiện sản xuất

Phần 2: Kỹ thuật viên xác nhận hoàn thành đơn hàng

  Bước 1:

  • 1: Quét mã vạch trên đơn hàng để chọn đơn hàng đã hoàn thành

  Bước 2:

  • 2: Quét mã vạch trên thẻ nhân viên để xác nhận nhân viên hoàn thành
Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?