1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý giao nhận
  5. Quy trình nhận hàng

Quy trình nhận hàng

    Để thực hiện quy trình nhận hàng -> từ màn hình chính -> chọn Lập yêu cầu nhận hàng

  1. Lập yêu cầu nhận hàng

  2. Phân công nhận hàng

    Từ màn hình chính -> chọn theo dõi nhận hàng -> nhấn 2 lần chuột trái vào dòng dữ liệu cần phân công

  3. Xác nhận đã nhận hàng

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?