1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý giao nhận

Quản lý giao nhận

Chức năng Giao – Nhận được thiết kế đầy đủ các chức năng, thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ lúc lập yêu cầu nhận hàng đến khi phân công giao – nhận. Với giao diện đơn giản, trực quan giúp người dùng dễ dàng sử dụng,…

1: Màn hình quản lý nhận hàng được thiết kế để hiển thị đầy đủ thông tin phiếu yêu cầu nhận hàng (khách hàng, giờ nhận, giờ phân công,…)

2: Cho phép chỉnh sửa, xóa các đơn hàng bị sai sót hoặc bị nha khoa hủy

3: Xem các đơn hàng đã nhận theo thời gian (ngày, tháng, năm,…) và trạng thái (đã nhận, chưa phân công,…)

4: Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel để thuận tiện trong việc báo cáo doanh số (tháng, năm,..)

5: Quét mã vạch để thực hiện phân công giao hàng (có thể nhập trực tiếp mã đơn hàng để tiến hành giao hàng)

Bài viết

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? 1 Không

How can we help?