1. Home
 2. Docs
 3. Dental Lab Desktop
 4. Quản lý điều phối
 5. Tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng

Bước 1:

   Cách 1: Từ màn hình chính -> chọn Tạo đơn hàng

   Cách 2: Từ màn hình chính -> chọn Đơn hàng đã nhận -> chọn Tạo mới

Bước 2:

 • 1: Chọn thông tin nha khoa
 • 2: Chọn loại hàng
 • 3: Nhập thông tin bệnh nhân
 • 4: Chọn giờ hẹn giao
 • 5: Chọn sản phẩm -> vị trí răng -> màu răng -> cầu /rời -> chọn Thêm
 • 6: Chọn phụ kiện
 • 7: Chọn Lưu

Bước 3: Chọn In (ở giao diện bước 2)

   Giao diện Phiếu yêu cầu

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?