1. Home
  2. Docs
  3. Dental Lab Desktop
  4. Quản lý bảo hành
  5. Quản lý thông tin bảo hành

Quản lý thông tin bảo hành

1: Mở chức năng quản lý thông tin bảo hành.

Mở chức năng quản lý danh mục sản phẩm: vào menu Danh mụcSản phẩm

Chọn 1 sản phẩm trong danh sách

Bấm “Chi tiết”

2: Giao diện quản lý thông tin bảo hành

Bước 1: Nhập các liên quan việc bảo hành:

Mẫu thẻ bảo hành: chọn 1 trong các mẫu thẻ bảo hành để in cho sản phẩm này 

Năm bảo hành: số năm bảo hành của sản phẩm

Tên bảo hành: tên sản phẩm được in trên thẻ.

Bước 2: Bấm “Lưu”: hoàn tất việc cập nhật thông tin bảo hành cho 1 sản phẩm.

Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

How can we help?